Prosiectau’r Dyfodol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae ABC yr Opera yn gweithio â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar hyn o bryd er mwyn datblygu adnoddau pellach fydd yn cefnogi dysgu ar draws y cwricwlwm yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o athrawon. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni

Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall ac ABC yr Opera

Rhaglen Hyfforddi a Gweithdai 2020/21 wedi’i ariannu gan Elusen Dovedale, rhif elusen 1170157. Yn dilyn llwyddiant gweithdai ABC yr Opera, mae Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall yn cydweithio ar raglen “ANY BODY CAN”, yn cynnwys cerddoriaeth fyw a pherfformiadau gan fyfyrwyr yr Ysgol Gerdd ...

Pecyn Adnoddau Athrawon

O Hydref 2020 ac yn dilyn yr alwad gan athrawon, bydd pecyn adnoddau ar-lein ar gael yn cynnig gwerth blwyddyn o weithgareddau creadigol i ysgolion cynradd. Wedi’i ddatblygu gan athrawon ar gyfer athrawon, bydd hwn yn cefnogi chwe ardal o ddysgu a phrofiad: celf mynegiannol, iechyd a lles, celfyddydau, ieithoedd, llythrennedd, cyfathrebu, rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg ... O Hydref 2020 ac yn dilyn yr alwad gan athrawon, bydd pecyn adnoddau ar-lein ar gael yn cynnig gwerth blwyddyn o weithgareddau creadigol i ysgolion cynradd. Wedi’i ddatblygu gan athrawon ar gyfer athrawon, bydd hwn yn cefnogi chwe ardal o ddysgu a phrofiad: celf mynegiannol, iechyd a lles, celfyddydau, ieithoedd, llythrennedd, cyfathrebu, rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg ...